Om

Forum Fastighetsekonomi och Fastighetsgirot

 

FastighetsGirot är ett lugnt och civiliserat träningslopp för racercykel och för dig i fastighetsbranschen som gillar att cykla. Vi kör på asfalt och tillsammans i grupp. Alla ska kunna hänga med.

 

Forum Fastighetsekonomi AB startade sin verksamhet 1961 - då som en avdelning inom teknikkonsultföretaget VIAK. Idag är Forum partnerägt och helt fristående från externa intressen.

Under årens lopp har organisationen utvecklats mot ett konsultföretag med ett brett spektra av tjänster inom det fastighetsekonomiska området. Kärnområdet är och har dock alltid varit fastighetsvärdering.

Antal kontor uppgår till åtta stycken belägna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norrköping, Nyköping, Umeå, Västerås och Östersund. Huvudkontoret finns i Stockholm.

 

 

 

Frågor om Fastighetsgirot besvaras av PO Skoog, 070 580 31 29, po.skoog@fforum.se

Copyright © 2012 FORUM FASTIGHETSEKONOMI AB | Huvudkontor: Kungsgatan 29, Box 7044, 103 86 Stockholm | Tel 08 696 95 50 | info@fforum.se